Marzena Liszka

Ekonomistka, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Posiada wiedzę z zakresu ekonomii i gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Specjalistka w dziedzinie nieruchomości i finansów. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania i opracowywania raportów lokalizacyjnych dla nieruchomości komercyjnych na potrzeby wewnętrzne firmy oraz dla klientów.
Obecnie pracuje w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego „KRAKINWEST” Sp. z o. o. na stanowisku specjalista ds. administracyjno-biurowych oraz analityk nieruchomości komercyjnych. Ponadto w lipcu 2018 r. została mianowana na Kanclerza Akademii Nieruchomości i Inwestycji.