Skuteczna sprzedaż nieruchomości

Dwudniowe sesje wyjazdowe dla zorganizowanych grup:

DZIEŃ I

Pozyskiwanie ofert na wyłączność prowizją 6%

 • sprawne umówienie spotkania; narzędzia
 • efekt pierwszego wrażenia (odpowiedni strój; zachowanie; dod. elementy)
 • profesjonalne otoczenie Pośrednika
 • spotkanie krok po kroku
 • ustalanie ceny w oparciu o ceny transakcyjne
 • ustalenie prowizji (wysokość, moment płatności)
 • co wpływa na wzrost zaufania do Agenta?
 • przedstawienie zalet wynikających z umowy na wyłączność
 • klarowne objaśnienie zasad wynikających z umowy na wyłączność
 • zbijanie obiekcji Klienta: „Wyłączność mnie zablokuje”, „Co będzie jak kupi sąsiad, wujek …”, „Tylko jedno biuro, mniejsze szanse na sprzedaż”

Efektywna praca z Sprzedającym

 • dalsze kroki po pozyskaniu oferty
 • pokazanie pracy Pośrednika
 • umawianie prezentacji
 • zasady prezentacji
 • raportowanie
 • urealnianie ceny
 • obiekcja, „dlaczego jeszcze niesprzedane?”
 • zasady pobierania wynagrodzenia

Efektywna praca z Kupującym

 • tylko własne oferty
 • sprawne umówienie prezentacji poprzez zapytanie (telefoniczne, mailowe, FB)
 • kwalifikacja Kupującego / telefoniczne badanie potrzeb
 • odpowiednie przygotowanie do spotkania
 • od czego rozpocząć rozmowę?
 • jak wzbudzić zaufanie?
 • umiejętne badanie potrzeb
 • aktywne prezentowanie nieruchomości
 • doprowadzenie do szybkiej finalizacji transakcji
 • metody budowania zaufania do Agenta
 • prezentacja sposobem na pozyskanie oferty
 • jak dalej pracować z Kupującym?
 • doradztwo prawne, ubezpieczeniowe oraz kredytowe
 • „drzwi otwarte”

DZIEŃ II

Technika umawiania spotkań

 • praktyczne narzędzia wyszukiwania ofert
 • jak sprawić, by to Klient zadzwonił do mnie 😊
 • wizerunek
 • akcje ulotkowe
 • Facebook
 • 500+
 • odpowiednia reklama
 • sposoby selekcji ofert (typ, lokalizacja, itp.)
 • jak rozpocząć rozmowę
 • techniki zainteresowania Właściciela rozmową
 • struktura rozmowy krok po kroku
 • umówienie spotkania

Sprawdzone metody negocjacji, by utrzymać 6% wynagrodzenia

 • rola Pośrednika w negocjacjach
 • właściwe i wiążące złożenie oferty
 • jak rozmawiać o cenie ze Sprzedającym?
 • jak rozmawiać o cenie z Kupującym?
 • dodatkowe narzędzia negocjacyjne
 • wygodne sposoby na osiągnięcie porozumienia dla obu Stron
 • umowa kaucyjna/rezerwacyjna

Sprawne finalizowanie transakcji

 • właściwe przekazywanie najważniejszych informacji
 • umowa przedwstępna i jej zapisy
 • podpisanie umowy przedwstępnej
 • rozliczanie wynagrodzenia
 • doradztwo oraz info kredytowe
 • korzystna współpraca z Notariuszem
 • przygotowanie do aktu notarialnego
 • podpisanie aktu notarialnego
 • profesjonalne przekazanie lokalu
 • prośba o polecenie

Terminy oraz ceny szkoleń są ustalane indywidualnie.

Kontakt: Marzena Liszka

tel: +48 12 294 02 75