Akademia Nieruchomości

SPIS TREŚCI

1. Organizacja pracy Biura oraz Pośrednika
2. Budowanie wizerunku Biura oraz Pośrednika
3. Druki, dokumenty
4. Technika umawiania spotkań
5. Pozyskiwanie ofert na wyłączność
6. Profesjonalna fotografia
7. Skuteczna reklama nieruchomości
8. Efektywna praca ze sprzedającym
9. Efektywna praca z kupującym
10. Sprawdzone metody negocjacji
11. Sprawne finalizowanie transakcji

PROGRAM SZKOLENIOWY

1. Organizacja pracy Biura oraz Pośrednika:
– organizacja czasu pracy Pośrednika
– współpraca z Asystentem
– organizacja cyklicznych zadań
– właściwy podział obowiązków
– usystematyzowanie procesu sprzedaży
– praca z kalendarzem
– planowanie zadań
– podstawowe zasady pracy: m.in. 0% Kupujący/5-6% Sprzedający, tylko własne oferty

2. Wizerunek Biura oraz Pośrednika:
– efekt pierwszego wrażenia
– odpowiedni strój oraz zachowanie
– dodatkowe elementy
– porządek, estetyka
– profesjonalne otoczenie Pośrednika
– budowanie wizerunku w Internecie (własne www, blog, wizytówki, portale, FB)

3. Druki, dokumenty:
– umowy pośrednictwa, oświadczenia
– dokładne karty nieruchomości
– pełne listy wymaganych dokumentów
– bezpieczne umowy przedwstępne
– kaucja blokująca, aneksy
– ewidencja prezentacji nieruchomości
– „ofertówki”
– protokoły przekazania nieruchomości
– papier firmowy

4. Technika umawiania spotkań:
– praktyczne narzędzia wyszukiwania ofert
– akcje ulotkowe, reklama
– sposoby selekcji ofert
– jak rozpocząć rozmowę?
– struktura rozmowy
– umówienie spotkania

5. Pozyskiwanie ofert na wyłączność:
– podpisywanie umów na 5-6%
– spotkanie krok po kroku
– ustalanie ceny w oparciu o ceny transakcyjne
– ustalenie prowizji (wysokość, moment płatności)
– co wpływa na wzrost zaufania do Agenta?
– przedstawienie zalet wynikających z umowy na wyłączność
– klarowne objaśnienie zasad wynikających z umowy na wyłączność
– zbijanie obiekcji Klienta: „Wyłączność mnie zablokuje”, „Co będzie jak kupi sąsiad, wujek …”, „Tylko jedno biuro, mniejsze szanse na sprzedaż”

6. Profesjonalna fotografia:
– Home Staging
– wybór aparatu fotograficznego: lustrzanka, czy aparat kompaktowy
– sprzęt filtry UV, polaryzacyjne kołowe; lampy błyskowe, obiektywy
– przykłady dobrych i złych zdjęć
– jak wykonać zdjęcie poprawnie naświetlone?
– jak prawidłowo trzymać aparat i unikać zdjęć poruszonych?
– zmiana nastroju, czyli korekta barwy światła (balans bieli)
– porady jak uniknąć błędów, mi.in: przewracających się szaf, zdjęć poruszonych
– podstawowa obsługa programów graficznych

7. Skuteczna reklama nieruchomości na rynku wtórnym:
– możliwe formy reklamy
– określenie grupy docelowej
– fachowy i sprzedażowy opis, zachęcający do telefonu
– profesjonalne zdjęcia oraz plan mieszkania
– przejrzystość oraz przyjazność ogłoszenia
– najważniejsze portale internetowe
– reklama na facebooku
– mądre pozycjonowanie

8. Efektywna praca z Sprzedającym:
– dalsze kroki po pozyskaniu oferty
– pokazanie pracy Pośrednika
– umawianie prezentacji
– zasady prezentacji
– raportowanie
– urealnianie ceny
– obiekcja, „dlaczego jeszcze niesprzedane?”
– zasady pobierania wynagrodzenia

9. Efektywna praca z Kupującym:
– sprawne umówienie prezentacji poprzez zapytanie (telefoniczne, mailowe, FB)
– kwalifikacja Kupującego / telefoniczne badanie potrzeb
– odpowiednie przygotowanie do spotkania
– od czego rozpocząć rozmowę?
– jak wzbudzić zaufanie?
– umiejętne badanie potrzeb
– aktywne prezentowanie nieruchomości
– doprowadzenie do szybkiej finalizacji transakcji
– metody budowania zaufania do Agenta
– prezentacja sposobem na pozyskanie oferty
– jak dalej pracować z Kupującym?
– doradztwo prawne, ubezpieczeniowe oraz kredytowe
– „drzwi otwarte”

10. Sprawdzone metody negocjacji:
– rola Pośrednika w negocjacjach
– właściwe i wiążące złożenie oferty
– jak rozmawiać o cenie ze Sprzedającym?
– jak rozmawiać o cenie z Kupującym?
– dodatkowe narzędzia negocjacyjne
– wygodne sposoby na osiągnięcie porozumienia dla obu Stron
– umowa kaucyjna/rezerwacyjna

11. Sprawne finalizowanie transakcji:
– właściwe przekazywanie najważniejszych informacji
– umowa przedwstępna i jej zapisy
– podpisanie umowy przedwstępnej
– rozliczanie wynagrodzenia
– doradztwo oraz info kredytowe
– przygotowanie do aktu notarialnego
– podpisanie aktu notarialnego
– profesjonalne przekazanie lokalu
– prośba o polecenia

RAFAŁ KAMPCZYK
tel. 608 076 088

KRZYSZTOF BADAN
tel. 784 554 364
e-mail: kontakt@akademianieruchomosci.com